Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nakarm dziecko

BohaterON


Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego
wchodząca w skład Zespołu Szkół
w Czernikowie


Sprzątanie Świata

Klasy młodsze wzięły udział w akcji sprzątania świata.  Każdy kawałek świata jest  wart sprzątnięcia. Tutaj dowiesz się więcej...

Piłka nożna

W sobotę 19 września w Czernikowie w ramach igrzysk młodzieży, odbyły się gminne zawody w piłce nożnej dziewcząt z rocznika 2006-2007. Tutaj dowiesz się więcej...

Gotowość szkolna

Klub Radnych „Kurs na Obrowo” zaprasza na Międzygminny Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 27.09.2020 r. Szczegółów dowiesz się z regulaminu.

Konkurs "Nasze dziedzictwo - poznawanie przez odkrywanie"

Starostwo Powiatowe w Toruniu ogłasza konkurs „Nasze dziedzictwo - poznawanie przez odkrywanie”, którego celem jest promocja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego. Konkurs przeprowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PowiatTorunski, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące konkursu. Nagrodą główną w konkursie jest tablet.

Zarządzenie

Zarządzenie nr 1/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie
z dnia 1 września 2020
ws. wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, obowiązująca na terenie Zespołu Szkół w Czernikowie od 1 września 2020 r.


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8 a ust. 5 pkt. 2, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020, poz. 1386), Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zarządza się, co następuje:
§ 1

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, obowiązujące na terenie Zespołu Szkół w Czernikowie.
§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 3/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie z dnia 18 marca 2020
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedura bezpieczeństwa ZS Czernikowo znajduje się tutaj.

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Czernikowie będą realizowane dodatkowe zajęcia z matematyki skierowane dla uczniów klas 6 i 7. Zajęcia finansowane będę z dotacji Fundacji mBanku. W programie zajęć m.in. matematyka w bankach, w domu, w ruchu drogowym oraz kuchni. Zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszamy do Pani Linkiewicz oraz Pana Lesińskiego.

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Szczegóły na www.naszesilno.org
Tegoroczne nagrody - lornetki Olympus.
Organizatorzy.

Narodowe Czytanie

W ramach narodowego czytania Balladyny w auli SM nauczyciele przeczytali, a nawet zainscenizowali, fragment dzieła Juliusza Słowackiego. Tutaj dowiesz się więcej...

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 7 i 8

Od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Czernikowie będą realizowane dodatkowe zajęcia z matematyki skierowane dla uczniów klas 7 i 8. Zajęcia finansowane będę przez Fundację mBanku w ramach realizacji VII edycji programu grantowego „mPotęga”. W programie zajęć m.in. matematyka w robotyce, w terenie, w statystyce oraz nauka matematyki poprzez zabawę. Zainteresowanych poznawaniem matematyki w niecodzienny sposób serdecznie zapraszamy do Pani Linkiewicz oraz Pana Lesińskiego.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia 1 września 2020 r., w małych grupach: osobno OP, 1, 2, 3, 4 i 5 i 6 oraz 7 i 8 z częścią sztandarową, rozrywkową, covidową, odbyło się rozpoczęcie roku z dyrektorem, wicedyrektorami, wychowawcami. Tutaj dowiesz się więcej...

Obiady

Obiady w budynku Szkoły Podstawowej będą wydawane od poniedziałku 7 września. Koszt obiadu dla dziecka wynosi 6 zł, dla dorosłego - 12 zł. Wpłat dokonujemy tylko na cały miesiąc. Ze względu na reżim sanitarny wpłaty (przelewu) dokonujemy wyłącznie na konto Zespołu Szkół w Czernikowie. Nr rachunku: 51 9537 0000 2114 0035 8374 0006
W tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady - wrzesień.
Kwota za wrzesień: 18 x 6 zł = 108 zł.
Potwierdzenie wpłaty w formie zdjęcia prosimy przesyłać MMS-em na nr tel. 535 067 583 (pani intendentka SP).

Uaktualnione dokumenty Covid

Szanowni Rodzice!

W nowym roku szkolnym, oprócz procesu edukacji, opieki i wychowania, czeka nas odpowiedzialne zadanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa związanych z panującą epidemią. Opracowaliśmy Procedury dla naszej szkoły w oparciu o zalecenia GIS i MEN. Procedury zostały przesłane, w celu akceptacji, do Sanepidu oraz Organu prowadzącego. Zostały one przeanalizowane wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców, uwzględniliśmy ich uwagi. Umieszczając projekt procedur na stronie szkoły prosimy Was o rzetelne zapoznanie się i wyważone propozycje zmian, dopisków.

Z racji objętości i czytelności dokument ten zawiera w większości ogólne zalecenia i wskazówki dotyczące funkcjonowania naszej szkoły i osób w niej przebywających.

Szczegółowe procedury będziemy sukcesywnie aneksować i publikować na stronach SP i ZS oraz od pierwszego dnia przekazywać dzieciom w szkole i rodzicom na zebraniach. Prosimy Was o wypełnienie deklaracji i oddanie wychowawcom.

Aby zmniejszyć ryzyko w przestrzeni szkolnej wprowadzamy szereg ograniczeń i zaleceń. Dotyczyć to będzie nie tylko higieny, lecz również kontaktów w obszarze budynku. Zminimalizujemy m.in. przemieszczanie się klas w czasie przerw.

W sposób maksymalny ograniczymy wchodzenie do szkoły rodziców i osób trzecich, poza rodzicami dzieci z oddziałów „0” (w rygorze sanitarnym i czasowym) i przez kilka dni rodziców klas 1. Prosimy bardzo o załatwianie mniej pilnych spraw drogą telefoniczną lub mailową.

PLANOWANE WEJŚCIA/WYJŚCIA DO/ZE SZKOŁY:

Budynek Szkoły Podstawowej:

Wejście główne
(od boiska asfaltowego) – klasy pierwsze i czwarte (Uwaga: rodzice klas pierwszych po odprowadzeniu dziecka wychodzą wyjściem ze szczytu od ulicy Szkolnej)

Wejście od ulicy Szkolnej – klasy drugie i trzecie (bez rodziców)

Wejście od sali gimnastycznej – klasy „0” i piąte (Uwaga: rodzice klas „0” przyprowadzają dzieci tylko w godz. 7:20 – 7:50, z zachowaniem bezpiecznego dystansu. W wyjątkowych sytuacjach informują telefonicznie wychowawczynię lub sekretariat szkoły. Godziny odbierania dzieci będą ustalone po sporządzeniu planu lekcji. W sposób maksymalny ograniczony zostanie czas przebywania rodziców na terenie szkoły. Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa).

Wejście schodami od sekretariatu – klasy szóste

Uwaga: klasy piąte i szóste przy wchodzeniu/wychodzeniu poruszają się wąskim chodnikiem przy murze budynku – nie drogą wewnętrzną przeznaczoną na pojazdy!

Budynek Zespołu Szkół:

Wejście główne
– klasy 7 i 8

Wejście od hali – klasy BT

PLANOWANE PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (BOISKO) PODCZAS PRZERW:

Po 2 i 4 lekcji – klasy czwarte i 5a

Po 3 i 5 lekcji – klasy szóste i 5b

Reszta w tym czasie przebywa na korytarzach szkolnych z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

PROSIMY O WNIKLIWE PRZECZYTANIE PROCEDUR.

Do zobaczenia!

Procedura bezpieczeństwa ZS Czernikowo
Deklaracja rodzica do druku
Deklaracja pełnoletniego ucznia do druku
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,814,295 unikalne wizyty