Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nakarm dziecko

BohaterON


Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego
wchodząca w skład Zespołu Szkół
w Czernikowie


Wyniki konkursu dla klas 3 "My mum's likes and dislikes"

Drodzy rodzice i drogie dzieci. Otrzymane prace konkursowe były wykonane z sercem i zaangażowaniem. Wszystkie prace były piękne i zasługują na wyróżnienie.
Jestem dumna z wszystkich uczestników konkursu i dziękuję Wam za wasz trud.
Jesteście w 3 klasie, a potraficie już napisać poprawny tekst opisujący ukochaną osobę. Możecie być z siebie dumni! Brawo!
Zwycięzcami konkursu są:
1 miejsce ex aequo Monika Gąsiewicz (3c) oraz Tomasz Stankiewicz (3a)
2 miejsce Zuzia Trendewicz (3a)
3 miejsce Oliwia Wojke (3c)
wyróżnienia:
1. Julia Nowicka (3b)
2. Kornelia Wiśniewska (3d)
3. Alicja Tomczyk (3c)
4. Oliwia Szostak (3c)
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oceny celujące a dyplomy zostaną wręczone wraz gratulacjami w nowym roku szkolnym.
Serdeczne Gratulacje!!!

Informacja

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice.
Przed nami nieco ponad dwa tygodnie edukacji w roku szkolnym 2019/2020.
Dziękujemy za wytrwanie w tym trudnym czasie, dziękujemy za wsparcie dla nauczycieli, za słowa otuchy, za wsparcie uczniów. Wiemy, że niektórzy mieli i mają problemy logistyczne (brak komputera na osobę, słaby internet). Z pomocą UG (i z programu) i sami wypożyczyliśmy ponad 50 komputerów. Zderzyliśmy się z brakiem umiejętności pracy w DE, MOODLE wśród uczniów i nauczycieli, w większości udało nam się je pokonać. Trochę niepokoją nas uczniowie, którzy, za przyzwoleniem częściowym rodziców, unikali zdalnej edukacji pod pozorem braku umiejętności i musieliśmy ich poszukiwać. Niepokoi nas także nadmierne wsparcie rodziców, a wręcz wyręczanie uczniów w edukacji. Nie uczymy się dla oceny ale dla wiedzy i umiejętności.
Rodzice nie zdecydowali się wysłać dzieci z OP i uczniów 1-3 do szkoły, choć szkoła jest na to przygotowana. Cieszy natomiast duża ilość konsultacji klas 8, liceum, technikum i szkoły branżowej. Przed nami przygotowanie do egzaminów klas ósmych i zawodowych w BT, ale najpierw matury. W dniach 8-10 czerwca matury w budynku ZS. Konsultacje tylko w budynku SP. Piątek po Bożym Ciele jest dniem wolnym od nauki. Kolejne matury - 15,16,19 i 23 czerwca. W międzyczasie 16, 17, 18 czerwca - egzaminy klas 8 (w budynku ZS, w auli SM i hali sportowej). Edukacja zdalna trwa do 23 czerwca.
Oceny wystawiamy klasom 8 do 10 czerwca (ostatecznie 15 czerwca) - końcoworoczne.
Klasy BT i 4-7 oceny będą miały wystawione do 19 czerwca. 22 czerwca - rady klasyfikacyjne, a 24 - rada plenarna. Jeśli nie będzie innych obostrzeń, co do zakończenia roku, to będziemy kończyć rok szkolny z udziałem wychowawców, dyrektorów, z namiastką ceremoniału, przy zachowaniu reżimu, w małych grupach klas - w odstępach czasowych, w dniach 24- 26 czerwca..
Prosimy o refleksje i uwagi.

Procedury egzaminacyjne

Przed nami niedługo matury a potem egzaminy.
W poniedziałek, wtorek, środę, z zachowaniem reżimu sanitarnego, spotykamy się o 10.00 z uczniami klas ósmych, by im wyjaśnić skomplikowane reguły i procedury właściwe i te dodatkowe związane z koronawirusem.
Poniżej zasady na tablicy, terminy i zasady oraz już mocno skrócone procedury egzaminacyjne:

Wyróżnienie w konkursie plastycznym

Uczennica klasy 3a, Zuzanna Trendewicz, otrzymała wyróżnienie w XXV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Słowińskiego Parku Narodowego "Dzień Ziemi w SPN" za pracę nt. "Zwierzęta żyjące w Słowińskim Parku Narodowym". Gratulujemy.

Informacja o Kangurze Matematycznym

Uwaga! Po raz pierwszy Kangur Matematyczny odbędzie się ONLINE w dniach 2-5 czerwca. Wychowawcy przekazali uczestnikom loginy i hasła, warunkiem uczestnictwa jest poprawne zalogowanie się na stronie www.dzwonek.pl.
Już od 25-go maja odbędą się zawody próbne. Szczegóły w załącznikach. Przeczytaj uważnie!
Lista uczestników Kangura 2020
Instrukcja uczestnika Kangur 2020
Informacja dla uczestników Kangura 2020

Wojewódzki konkurs recytatorski "Znów wędrujemy ciepłym krajem..."

Wojewódzki konkurs recytatorski wierszy K. K. Baczyńskiego "Znów wędrujemy ciepłym krajem..." maj 2020 r. Tutaj dowiesz się więcej...

Informacja od I-III

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie (w składzie ZS Czernikowo), zgodnie z rozporządzeniem MEN dotyczącym rozwiązań w okresie zdalnej edukacji z dnia 20 marca 20020 (ze zmianami z 29 kwietnia 2020) rozporządzeniem Dyrektora ZS z dnia 22 maja 2020 r. i w porozumieniu z organem prowadzącym informuje, że:
I. - zapewniamy od 18 maja 2020 możliwość zajęć rewalidacyjnych w szkole na wniosek rodzica - po zgłoszeniu w budynku ZS lub SP
II. - zapewniamy na wniosek rodzica konsultacje indywidualne (lub w małych grupach) z nauczycielami przedmiotów - z zachowaniem podanego niżej reżimu sanitarnego
a) od 25 maja 2020 - dla uczniów klas 8 i ponadpodstawowych - w budynku ZS
b) od 1 czerwca 2020 - dla uczniów klas 4-7 i wyżej podanych - po zgłoszeniu w budynku ZS lub SP
III. - zapewniamy od 25 maja 2020 r. (poniedziałek), zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szczególnie dla rodziców pracujących prowadzone przez nauczycieli świetlicy (z możliwością realizowania zajęć dydaktycznych podanych przez wychowawców) z zachowaniem ostrego reżimu sanitarnego uczniów, między innymi:
- wejście do szkoły pojedynczo w odstępach czasowych i odległości min 2 metry, w maskach
- podpisanie deklaracji/oświadczenia rodzica - pisemna - o stanie zdrowia dziecka w danym dniu
- pomiar temperatury dziecka
- przejęcie dziecka przez pracownika szkoły
- zachowanie odległości w szatni, niedotykanie innych szafek
- w pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę obowiązuje reżim sanitarny, min.: uczniowie nie mogą przemieszczać się, dotykać innych rówieśników i nauczyciela, podczas zajęć powinni siedzieć w ławce w odległości 2 metrów od siebie, ze względów bezpieczeństwa ograniczone są wyjścia i zabawa z innymi uczniami, do toalet uczniowie wychodzą pojedynczo, itp
- uczniowie przynoszą i odnoszą swoje przybory i zeszyty, podręczniki
- (procedury szczegółowe i rozporządzenie będą dostępne na stronie szkoły)
Rodzice uczniów klas I-III proszeni są (z powodów logistycznych - np. dowozy, obiady, czas przebywania, przygotowanie pomieszczeń) o pilne zdeklarowanie się do każdego czwartku (najpóźniej piątku rano do godziny 9.00) do sekretariatu szkoły (tel. 883690234) lub mailem spczernikowo@wp.pl o przyjściu dziecka od kolejnego poniedziałku.
Treść zarządzenia w sprawie uruchomienia zajęć rewalidacji, konsultacji zbiorowych oraz nauki w klasach 1-3 znajduje się tutaj.
Konsultacje, rewalidacje i zajęcia dla klas 1-3 będą prowadzone zgodnie z wytycznymi MEN i GIS:
- wytyczne – edukacja wczesnoszkolna
- wytyczne - rewalidacja
- wytyczne - konsultacje

Dyrektor ZS Czernikowo

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Został rozstrzygnięty szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W konkursie wzięło udział 24 uczniów klas I-III. Jury przyznało: 2. nagrody główne, 7. nagród, 6. wyróżnień I stopnia i 2. wyróżnienia II stopnia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Tutaj znajduje się protokół z konkursu.

PILNE INFORMACJE

Szanowni Rodzice!
Proszę czytać informacje na stronie i w dzienniku elektronicznym. Była informacja o ocenianiu, o ocenach przymiarkowych w kl. I-III. Teraz szykują się kolejne zmiany.
Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji:
Od 18 maja (od poniedziałku) możemy uruchomić zajęcia indywidualne - zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, wspomagające, wspierające, cześć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualne nauczanie, wsparcie uczniów z dysfunkcjami, z orzeczeniami o niepełnosprawności. Wszystko za zgodą rodziców, na ich wniosek - nauczyciele będą dzwonić i umawiać się oraz ustalać z rodzicami formy, miejsce, sposób - z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Będzie można uruchomić przy zachowaniu specjalnych zasad (i tylko za zgodą rodziców) także część zajęć dodatkowych - np. organizowanych przez LZS.
Od 20 maja - wystawienie ocen przymiarkowych, Rada Pedagogiczna, spotkania z rodzicami online na moodle, wysłanie w dzienniku elektronicznym informacji o zachowaniu i ocenach ucznia, potwierdzenie ocen niedostatecznych, info o możliwościach poprawy, o zasadach oceniania, możliwości i zasadach poprawiania ocen niedostatecznych.
Od 25 maja br.(poniedziałku za tydzień) zdecydujemy wspólnie czy będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (dla tych, którzy potrzebują wsparcia w opiece nad dziećmi, ponieważ pracują), czy zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (z zachowaniem reżimu sanitarnego - po 12 uczniów w klasie - czyli w naszym wypadku np. co drugi dzień). Prosimy rodziców o pilne zastanowienie i przekazanie wychowawcom - nauczycielom klas I-III - Waszych rekomendacji. Decyzję podejmiemy w środę na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole (głosów rodziców, możliwości logistycznych) dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, dyrektor szkoły zorganizuje je , biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.
Od 25 maja br. jeśli pojawi się taka potrzeba ruszą konsultacje szkolne dla uczniów i absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego i zawodowego.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Prosimy rodziców o zgłaszanie potrzeb do nauczycieli i do wicedyrektorów.
Potem czekają nas jeszcze matury i egzaminy klas ósmych, zakończenie roku i egzaminy zawodowe.

Zarządzenie

Zarządzenie dyrektora ZS w sprawie oceniania i nauczania zdalnego znajduje się tutaj.

Procedury w OP przy SP Czernikowo

Procedura bezpieczeństwa pracy w czasie pandemii w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Czernikowo znajduje się tutaj.
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w oddziale przedszkolnym przy SP Czernikowo znajduje się tutaj.
Oświadczenie rodzica akceptujące procedury bezpieczeństwa znajduje się tutaj.

Informacja

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym, z dniem 11 maja 2020 r. zostaje wznowione funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Czernikowo. Rodzice wszystkich oddziałów przedszkolnych zostali poinformowani o możliwości skorzystania z takiego rozwiązania. Nikt z rodziców nie wyraził ostatecznie zainteresowania propozycją. Oddziały przedszkolne zostały otwarte przede wszystkim dla dzieci rodziców pracujących. Prosimy zatem rodziców, którzy zamierzają w przyszłości skorzystać z tego rozwiązania o zgłaszanie się do sekretariatu (tel. 883 690 234) z odpowiednim wyprzedzeniem, z powodu konieczności poinformowania o podjętych procedurach i środkach ostrożności.

Gotowość szkolna

Informacja dla rodziców uczniów z oddziałów przedszkolnych.
W związku z obecną sytuacją, prosimy rodziców, którzy pragną przebadać swoje dziecko w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w zakresie GOTOWOŚCI SZKOLNEJ, aby pobierali wniosek na badanie ze strony Poradni P- P w Chełmży i przesyłali go pocztą polską lub umieszczali w skrzynce podawczej przy Poradni w Dobrzejewicach.

Rekrutacja

Zapraszamy rodziców dzieci, które w roku 2020/2021 przystąpią do rekrutacji do zapisów elektronicznych do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej w SP Czernikowo. Dzieci, które będą kontynuować naukę w oddziałach przedszkolnych również muszą mieć złożoną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wypełnione skany wniosków przysyłać na adres spczernikowo@wp.pl do dnia 8.04.20 r. Ważne jest, aby w każdym przypadku podany był aktualny numer tel. do rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Tutaj znajduje się zarządzenie w tej sprawie.
Wygenerowano w sekund: 0.02
2,741,823 unikalne wizyty