Piątek, 05.03.2021
Egzamin ósmoklasisty
16 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące m.in. na egzaminie ósmoklasisty.
Zawiera ono sporo zmian:
Z języka polskiego - z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza
Czas trwania: 120 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie - 20 pkt.
Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
Z matematyki - ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych)
Czas trwania: 100 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019-2020: 6).
Z języka angielskiego - z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect
oraz mowę zależną
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych
w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2.
Czas trwania: 90 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt - zadania zamknięte, 21 pkt - zadania otwarte.
Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
Szczegółowe wymagania znajdują się w załączniku.
Nakarm dziecko

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
BohaterON

BohaterON w Twojej Szkole
2,943,889 unikalne wizyty