Piątek, 02.12.2022
70-lecie budynku szkoły w Czernikowie
Szkoła w Czernikowie powstała w 1865/6 roku czyli 155 lat temu w zaborze rosyjskim. Ok 1880 roku zbudowano budynek (jedna izba szkolna i mieszkanie nauczyciela oraz kancelaria), wystawiono pomnik cenionemu w środowisku nauczycielowi Zygmuntowi Sołtykiewiczowi w 1910 roku. W 1916 roku staraniem Stefana Kołaczyńskiego powstała podczas okupacji niemieckiej Polska Katolicka Szkoła Ludowa a od 1918 roku w wolnej Polsce Szkoła Powszechna w RP. Kierownikiem do 1939 był St. Kołaczyński, działacz społeczny, prezes OSP. Bardzo dobrze zapisał się w świadomości były legionista Jan Suski, działacz harcerstwa i Związku Strzeleckiego, radny, organizator uroczystości środowiskowych i zawodów sportowych oraz Jan Klimczewski nauczyciel, organizator teatru amatorskiego dla uczniów i dorosłych. Pani Kazimiera Lewandowska (p. Suska) uczyła francuskiego, grała na pianinie, rysowała, prowadziła żeńską drużynę harcerską. Pan Teodor Usenko po doświadczeniach u Denikina uczył w Czernikowie i okolicznych szkołach, znał kilka języków. Uczono w kilku budynkach w Czernikowie, w dworku po Zielińskich, szkole i innych. Próby budowy szkoły nie przyniosły rezultatu. 16 października 1939 roku aresztowali nauczycieli na „konferencji” w Lipnie. Nigdy nie wrócili. Po wojnie już od lutego 1945 roku Pani Kazimiera Suska i Pan Stefan Ziemkiewicz zorganizowali nauczanie. Brakowało pomieszczeń, uczono w baraku. W 1948 roku pod przewodnictwem pana Ziemkiewicza powstał komitet społeczny budowy szkoły z udziałem Pana Zagrabskiego, Łysakiewicza, Rzepeckiego i innych.. Pan Stefan przeszedł do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lipnie. Dzięki znajomościom Stefana Łysakiewicza działacza OSP już w tym samym roku otrzymano plan szkoły i w czynie społecznym rozpoczęto budowę. Dzięki pozyskanej z ziem odzyskanych cegle zwożonej dzięki staraniom wójta Jana Dąbrowskiego budowa ruszyła. Kierownikiem Szkoły był już Zygmunt Gałkowski. Z różnymi perturbacjami budynek ukończono w 1951 roku a w połowie listopada odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku w nowym budynku. Huragan zerwał dach w lutym 1952 i nadal trzeba było kontynuować budowę. W połowie lat 60-tych dobudowano łącznik i salę gimnastyczną. Potem kierownikiem był Alfred Rapkiewicz. Od lat 80-tych do pocz. XXI wieku dyrektorem był Jan Buczyński. Od 1989 szkołą otrzymała imię K.K. Baczyńskiego. W 1991 odsłonięto obelisk poświęcony pomordowanym nauczycielom (Suski, Kołaczyński, Klimczewski). W roku 2005 szkoła ukończyła program SUS Szkoły Uczącej Się w CEO, a grono z D. Chrobakiem podjęło się szkoleń zmieniających oblicze edukacji i zdobycia kolejnych certyfikatów. Uczniowie zdobywali nagrody w wielu olimpiadach przedmiotowych i konkursach przedmiotowych, w konkursach recytatorskich, konkursach poetyckich i chórów w woj., teatrów na poziomie ogólnopolskim, Odysei Umysłów, w zawodach sportowych na poziomie wojewódzkim (piłka siatkowa, przełaje, biegi, łyżwy). Szkoła podjęła wiele wyzwań w środowisku, akcji charytatywnych. W 2004 roku dokonano kapilacji i odgrzybienia czyli gruntownego remontu szkoły a w 2014 roku dokonano rozbudowy szkoły o nowoczesne skrzydło dla klas 1-3 i remontu Sali gimnastycznej. W 2018 roku połączono budynek po gimnazjum.
22 listopada 2021 odbyła się uroczystość 70-lecia budynku szkoły w Czernikowie . Wcześniej wszystkie dzieci brały udział w konkursie na plakat z okazji 70-lecia, starsze miały okazję obejrzeć prezentację o szkole. Przygotowano wystawy w SM i SP, poczęstunki w ZS, SM i SP dla pocztów sztandarowych i gości. Uroczystość z powodu covid odbyła się w auli szkoły Muzycznej. Po wprowadzeniu sztandarów przez prowadzącego uroczystość wicedyrektora Dariusza Janiszewskiego i odśpiewaniu hymnu Dyrektor Dariusz Chrobak przywitał gości. Po części artystycznej (zespół i chór) były filmy na bazie wierszy i zdjęć o szkole i ludziach. Następnie była prezentacja o szkole i życzenia gości. Po wyprowadzeniu sztandarów odbył się refleksyjny i satyryczny koncert Janusza Ochockiego a następnie poczęstunek dla gości.
Goście: Przedstawiciel Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, starszy wizytator Pan Kazimierz Burek; Wójt Gminy Czernikowo Pan Tomasz Krasicki, Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał Rutkowski i Wiceprzewodniczący Pan Mieczysław Kasprowicz Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Daniel Świdurski i przybyli Radni Gminy Czernikowo- Pan Bartłomiej Duszyński; Były Wójt Pan Krzysztof Pańka i Pan Zdzisław Gawroński; Wójt Gminy Zbójno- Katarzyna Kukielska; Dyrektor KPCEN w Toruniu Pan Sławomir Żebrowski; Przewodniczący Regionu Toruńskiego Wolnego Związku Zawodowego Forum - Oświata Pan Sławomir Liczkowski; Delegacje z pocztami sztandarowymi i zaproszeni dyrektorzy szkół  i przedszkoli- Gminy Czernikowo oraz Kikoła, Woli ,Świętosławia, Węgierska, Zajeziorza; Przedstawiciele rodzin zasłużonych dla budowy szkoły i rodzin nauczycieli z tamtego okresu ( rodziny Pań i Panów. Kołaczyńskiego, Klimczewskiego, Suskiego, Ziemkiewicza, Gałkowskiego, Donarskiej, Zagrabskiego, Strychalskiego i Łysakiewicza, Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Pan Marek Kalinowski; Prezes Stowarzyszenia Czyż- nie pan Andrejus Sivickis i delegacja; Delegacje z przewodniczącymi Klubu Seniora –….. Błaszkiewicz i Koła Gospodyń Wiejskich Jutrzenka – Irena Duszyńska oraz KGW Witowąż - ……Prusakiewicz; Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice Pan Sylwester Tułodziecki i leśniczy: Pan Zbigniewa Trzebniak i Pan Roman Kowalski; Prezes Wąbrzeskich Zakładów Graficznych dyrektor Leszek Dembek; Koło Łowieckie Bażant z prezesem Janem Kasprowiczem, delegacją i Sztandarem; przedstawiciele OSP Czernikowo; Dyrektorka Biblioteki Magda Seweryn i emerytowana Maria Podgórksa; Sponsorzy i przyjaciele szkoły (J.Zglinicki, R.Nowicki), absolwent szkoły – wielokrotny Mistrz Polski- Jan Wojciechowski; emerytowani wicedyrektorzy Z. Chrobak, M Studzińska, emerytowani pracownicy, delegacja pracowników i nauczycieli oraz delegacje uczniów BT i SP przybyłych na uroczystość.
Sztandary: Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie; Gminy Czernikowo; SP im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole; SP im. Bohaterów Września 1939 roku w Świętosławiu; SP im. Ireny Sendlerowej w Woli; SP im. mjr Henryka Sucharskiego w Mazowszu; SP im. Tonego Halika w Osówce; SP im. Henryka  Sienkiewicza w Steklinie; Koła Łowieckiego Bażant w Czernikowie Występy: Mali Czernikowianie w strojach ludowych Ziemi Dobrzyńskiej - tańce ludowe (op. J. Skowrońska); Chór PIcolo (op. M. Janiszewska) – piosenki i pieśni refleksyjne: Zacznij od Bacha (Z. Wodecki) Kwiat (G.Turnau) Znów wędrujemy ciepłym krajem K.K. Baczyńskiego (Turnau) Gdzie są kwiaty z tamtych lat (S. Przybylska) Ważne są dni których nie znamy; Film – Piosenka o cegle D. Chrobaka ze zdjęciami szkoły (oprac. J. Koperska); Film – Tym co w murach mieszkają - montaż poetycki na 70-lecie otwarcia budynku szkoły w Czernikowie D. Chrobaka (oprac. zdjęć J. Koperska); Prezentacja z okazji 70-lecia budynku (oprac. D. Chrobak) .
Otrzymaliśmy adresy i życzenia od Wójta, Przewodniczącego RG, Wójta Gminy Zbójno, Pani Kurator, Wizytatora, Nadleśnictwa Dobrzejewice, Dyrektorów KPCEN, Szkół z Gminy, Przedszkola, Żłobka, Biblioteki, SGZD, Koła Łowieckiego Bażant, Szkół z Woli i Kikoła, przyjaciół szkoły. Osobno życzenia i adresy dotarły do szkoły drogą telefoniczną, mailową i listowną. Film – z muzyką Zapal świeczkę (Dżem) ze zdjęciami obiektów i osób z gminy Czernikowo towarzyszył ceremonii wyprowadzenia sztandarów. Na zakończenie był koncert muzyczny barda i satyryka Janusza Ochockiego a potem poczęstunek w SP Czernikowo i dalsze rozmowy przy wystawie.Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nakarm dziecko

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
3,601,726 unikalne wizyty